สุขภาพ

ทำความรู้จัก Paxlovid ยาต้านไวรัสโรคโควิด-19

เชื่อว่า ยา Paxlovid เป็นยาที่ผู้คนให้ความสนใจเป็นพิเศษโดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) ทว่าหลายคนอาจไม่รู้ข้อมูลเกี่ยวกับเจ้ายาตัวนี้มากนัก ไม่ว่าจะเป็น คุณสมบัติของยา รวมถึงแนวทางการใช้ยาและผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้

ยา Paxlovid (แพกซ์โลวิด) หรือที่เรียกกันว่ายา PF-07321332 เป็นยาต้านไวรัสโควิด-19 ชนิดเม็ดที่คิดค้นและพัฒนาโดยบริษัทไฟเซอร์ (Pfizer) ซึ่งหากผ่านการทดลองและได้รับการอนุญาตให้ใช้เป็นการฉุกเฉินก็อาจเป็นตัวเลือกหนึ่งในการบรรเทาความรุนแรงจากโรค รวมทั้งลดความเสี่ยงของการเข้าโรงพยาบาลและการเสียชีวิตด้วย

trang cá cược xổ số Liên kết đăng nhập

การใช้ Paxlovid ในผู้ป่วยโรคโควิด-19

คำแนะนำและรายละเอียดในเบื้องต้นเกี่ยวกับยา Paxlovid มีดังนี้

คุณสมบัติและปริมาณการใช้ยา Paxlovid

ยา Paxlovid จะช่วยยับยั้งการทำงานของเอนไซม์โปรตีเอสของเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 ที่มีชื่อว่า 3CL Protease ส่งผลให้เชื้อไวรัสไม่อาจแบ่งตัวได้ จากนั้นระบบภูมิคุ้มกันของเราจะจัดการกับเชื้อไวรัส ทำให้ป้องกันการเกิดอาการที่รุนแรงได้ และหากใช้ร่วมกับยาริโทนาเวียร์ (Ritonavir) ในปริมาณต่ำอาจช่วยให้ยา Paxlovid คงอยู่ในร่างกายนานขึ้น 

การศึกษาวิจัยในเบื้องต้นจะใช้ยา Paxlovid ทุก ๆ 12 ชั่วโมง ติดต่อกัน 5 วัน ทว่าหากตัวยายังอยู่ในระหว่างการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ผู้เชี่ยวชาญหรือแพทย์ผู้ดูแลอาจปรับปริมาณการใช้ยาให้เหมาะกับผู้ป่วยแต่ละคนมากยิ่งขึ้น

การทดสอบประสิทธิภาพของยา Paxlovid

การทดสอบยา Paxlovid ในระยะที่ 2 และ 3 เป็นการศึกษาในผู้ป่วยโรคโควิด-19 กว่า 1,200 คน ที่เสี่ยงต่อการเกิดอาการที่รุนแรง ซึ่งผลลัพธ์เผยออกมาว่าตัวยาช่วยลดความเสี่ยงของการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลหรือการเสียชีวิตได้ถึง 89% หากเริ่มใช้ยาในช่วง 3 วันแรกนับแต่เริ่มมีอาการ อีกทั้งผู้ป่วยกลุ่มที่ใช้ยา Paxlovid ไม่มีผู้ใดเสียชีวิตเลยในระยะ 28 วันของการทดสอบ    

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา Paxlovid

แม้ยา Paxlovid จะส่งผลดีและเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วย แต่ก็อาจพบผลข้างเคียงได้เช่นกัน เช่น คลื่นไส้ อาเจียน หรือท้องเสีย หากเป็นผู้ป่วยที่ได้รับยานี้ แล้วพบอาการไม่พึงประสงค์อื่น ๆ นอกเหนือจากข้างต้น จึงควรสังเกตอาการและรีบแจ้งให้แพทย์ทราบ 

เนื่องจากผลทางทดสอบชี้ไปในที่ดี จึงคาดว่ายา Paxlovid จะเข้าสู่กระบวนการขออนุญาตจากองค์การอาหารและยา (FDA) ประเทศสหรัฐอเมริกาให้ใช้ในการรักษาโรคโควิด-19 เป็นกรณีฉุกเฉิน (Emergency Use Authorization: EUA) ได้ในไม่ช้านี้

อย่างไรก็ตาม แม้เราจะมียา Paxlovid หรือยาต้านไวรัสชนิดอื่น ๆ เป็นทางเลือกในการรักษาโรคโควิด-19 แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่า การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ยังเป็นวิธีที่ดีและมีประสิทธิภาพซึ่งจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันการติดเชื้อ และลดการแพร่ระบาดของโรคได้ 

ในกรณีที่มีความกังวลหรือมีอาการเข้าข่ายโรคโควิด-19 ควรทำแบบประเมินความเสี่ยง ตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยตัวเองตามจุดบริการหรือสถานพยาบาล และปรึกษาเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพื่อขอคำแนะนำหรือเข้าสู่กระบวนการรักษาที่เหมาะสม

ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564